Konsulenttjenester

Siden 1986 har Skan-Tre vært leverandør av konstruksjonslimtre til hus, hytter, industribygg etc. og samtidig vært en aktiv medspiller for å finne prisgunstige og logiske konstruksjonsløsninger. En forutsetning for dette samarbeidet har blant annet vært vår lange og allsidige erfaring, spesielt med alle typer trekonstruksjoner.

Helhetsvurdering av bæresystemer i 26 år

Utgangspunktet for våre konsulent-bidrag er ofte en kundes ønske om en helhetsvurdering av bæresystemet i en bolig, hytte eller en annen type bygg, der vårt tilbu kan omfatte for eksempel takverk/takstoler/sperrer, og nødvendige bæredragere i sammenheng med dette. Videre foretas også statiske beregninger av bæreverk, søyler og dragere i øvrige deler av bygget. Dette arbeidet kan inkluderes i våre nevnte komponent-tilbud, eller utføres separat til avtalte priser.

Vi kan også la oss overtale til å dimensjonere stålkonstruksjoner og betongkonstruksjoner, foreløpig med ekstern hjelp. Alle statiske beregninger leveres eventuelt med skriftlig dokumentasjon dersom dette er ønskelig.

Lang erfaring og bred kompetanse

Vi har lang erfaring, bred kompetanse og det har etterhvert blitt en spesialitet for oss å ta tak i det totale bæresystemet i et byggeprosjekt. Være seg en uoversiktelig ombygging av en eldre bolig eller et næringsbygg av helt andre dimensjoner. Stålbeslag, bearbeiding, statiske beregninger etc. kan om ønskelig utføres og leveres av oss. Siden 1986 har Skan-Tre vært leverandør av konstruksjonslimtre til hus, hytter, industribygg etc. og samtidig vært en aktiv medspiller for å finne prisgunstige og logiske konstruksjonsløsninger. En forutsetning for dette samarbeidet har blant annet vært vår lange og allsidige erfaring, spesielt med alle typer trekonstruksjoner.

Spesialist på å ta tak i det totale bæresystemet i et byggeprosjekt

Utgangspunktet for våre konsulent-bidrag er ofte en kundes ønske om en helhetsvurdering av bæresystemet i en bolig, hytte eller en annen type bygg, der vårt tilbu kan omfatte for eksempel takverk/takstoler/sperrer, og nødvendige bæredragere i sammenheng med dette. Videre foretas også statiske beregninger av bæreverk, søyler og dragere i øvrige deler av bygget. Dette arbeidet kan inkluderes i våre nevnte komponent-tilbud, eller utføres separat til avtalte priser. Vi kan også la oss overtale til å dimensjonere stålkonstruksjoner og betongkonstruksjoner, foreløpig med ekstern hjelp. Alle statiske beregninger leveres eventuelt med skriftlig dokumentasjon dersom dette er ønskelig.