Produsenter godkjent av takstolkontrollen

Skan-Tre produserer ikke takstoler selv, men har samarbeidsavtaler med flere produsenter som selvfølgelig er godkjent av takstolkontrollen. De aktuelle takstolprodusentene er kunder på konstruksjonslimtre og andre produkter hos oss, og produserer takverk for oss; normalt etter våre løsninger og anvisninger.

Vi mener det er veldig viktig at takverket vurderes sammen med bygget for øvrig, slik at vi kan gi anvisninger og løsninger for det nødvendige, totale bæresystemet. Vi tilbyr ofte slike «total-løsninger» dokumentert med statiske beregninger. Dette er inkludert i pristilbudet på takverket, eller foretas som en separat konsulent-tjeneste til avtalt pris.

For tiden benyttet det normalt ikke prislister på takstoler fordi taksystemene etter hvert har blitt så kompliserte og så sammensatt av ulike komponenter, at de blir kalkulert i hvert enkelt tilfelle. Ta derfor kontakt med oss for et uforbindtlig tilbud på takverk og/eller en total-løsning for bæresystemet.

Denne linken til Norsk Takstolprodusenters Forening gir deg en fyldig og detaljert oversikt over de mest benyttede takstoltypene. Norsk Takstolprodusenters Forening